Uitgeverij Fugato

Fugato is een collectieve uitgeverij die is opgericht om een platform te bieden aan auteurs die blaken van literaire kwaliteit, maar die niet door gerenommeerde uitgeverijen worden opgepikt. Er worden immers zovele manuscripten aangeboden dat het een wonder mag heten als je opvalt. Boeken uitgeven is grotendeels een commerciële onderneming geworden. Een legitieme kwalificatie overigens, want voor niets gaat de zon op.

Ook bij Fugato gaat alleen de zon voor niets op. De auteurs verdienen geen stuiver. Sterker nog: ze worden gevraagd om te investeren in gezamenlijke reclame-uitingen en marketing. Hier staat tegenover dat iedere auteur zijn voordeel kan doen met de kennis en betrokkenheid van de andere auteurs uit het fonds. De boeken worden desgewenst door Fugato (tegen een geringe vergoeding) geredigeerd en vormgegeven, en vervolgens via printing-on-demand of bij professionele drukkerijen gedrukt. De schrijvers mogen rekenen op de beschikbare pr-middelen en gezamenlijke inspanningen van de aangesloten auteurs. Absolute voorwaarde is een evidente kwaliteit van de uit te geven schrifturen.

Stuur a.u.b. geen manuscripten toe, beperk je liever tot een goede projectomschrijving. We kijken er met een welwillende kritische blik naar om te beoordelen of het wenselijk is het Fugato imprint aan de boekuitgave te koppelen. Fugato behoudt zich overigens het recht voor om voorstellen (zonder uitgebreide motivatie) naast zich neer te leggen.

Overigens kun je ook voor de grafische vormgeving van boeken, flyers, posters, brochures, tekstwerk en liedteksten bij Fugato terecht.