GERTRUDE KLINKHAMER | Slotakte – Geschiedenis van mijn dood

Sterven moet je leren, zegt Nietzsche. Dan weet je wanneer het juiste tijdstip gekomen is.

Bij de 77-jarige Elsie de Vries neemt het verlangen naar de dood toe. ‘Ik heb het leven nog weinig te bieden en omgekeerd heeft het leven mij niet veel meer te geven.’

Naast pogingen zich ‘the art of aging’ eigen te maken  verkent ze de mogelijkheden om in eigen regie te sterven. De paar resterende vrienden en vooral het enig overgebleven familielid Thomas confronteren haar met zichzelf. De wens op een ‘goede’ manier afscheid te nemen vraagt van haar het geleefde leven nog eenmaal te onderzoeken. Dan wankelt het beeld dat ze in de loop van de jaren van zichzelf heeft opgebouwd.

Slotakte is een intieme roman over fundamentele levensvragen: oud zijn, vriendschap, liefde en dood. Observaties en overpeinzingen vanuit een veranderend perspectief en met een haperend geheugen schetsen het verstrijken van de tijd. Ze laten het eenzame proces zien van iemand die toegroeit naar een dood omdat het leven ‘volleefd’ is.

Slotakte, Geschiedenis van mijn dood
Roman, 228 blz. 2022
Paperback € 19,95
ISBN 978 94 644 3513 9