HANS VAN DRIEL | Trage man

In het Westen wordt onze identiteit bepaald door onze werkrelaties en onze privérelaties, las Sam van Elst ergens. Na in drie verhalen definitief afscheid te hebben genomen van zijn werkzame bestaan, probeert Sam in de volgende trilogie zijn relaties in zijn eigen omgeving te duiden. Hij komt tot een onthutsende conclusie die hem in de laatste drie verhalen tot aan de afgrond brengt. Mogelijk biedt de laatste vertelling enige troost.

Trage man
Verhalen, 102 blz. 2020
paperback € 14,50
ISBN 978 90 830 7140 4

e-book € 8,90
ISBN 978 90 830 7141 1

Bestellen
Maak € 9,60 (1 ex. incl. bijdrage verzendkosten) over naar rekening NL60 TRIO 0786 9283 36 t.n.v. H. van Driel.
Vermeld je postadres bij ‘mededelingen’.